06-53903035 (Daam) of 06-36432258 (Elies) vreebroek@outlook.com

DE GESCHIEDENIS VAN ‘T VREEBROEK

Ons bedrijf ligt in Gelderland, gelegen tussen Markelo en het dorp Laren. Het bedrijf ligt aan de straat Vreebroek. In 1935 heeft de vader van mijn opa, de grond waar de boerderij nu op staat, gekocht. Hij woonde toen aan de Rouwelaarsdijk in Markelo. Hij heeft een aantal percelen gekocht van landgoed Verwolde en van Stegeman, tot hij ongeveer 7 hectare in ’t Vreebroek in eigendom had. In 1950 heeft hij op deze grond een veldschuur gebouwd. Dit heeft hij gedaan zodat ze hier ’s winters vee konden stallen en niet iedere keer heen en weer hoefden met paard en wagen om voer naar Markelo te brengen. In 1960 is er een voorhuis bij de veldschuur aan gezet. De vader van mijn opa is hier toen met zijn vrouw gaan wonen.

 

In 1968 heeft mijn opa het bedrijf van zijn ouders overgenomen. Op dat moment waren er ongeveer 10 melkkoeien. Opa en Oma hebben er een varkensschuur van 42 meter lang bijgebouwd, wat erg groot was in die tijd. Vanaf die tijd kwamen er ieder jaar 1 of 2 melkkoeien bij en in 1983 hadden ze ongeveer 20 melkkoeien in de grupstal. Er was een werktuigenberging gebouwd waar extra jongvee in kon. In 1983 werd het melkquotum ingevoerd en omdat een quotum voor 20 melkkoeien eigenlijk te klein was voor een succesvolle opvolging, is er met succes bezwaar gemaakt tegen te klein quotum.

In 1993 heeft mijn vader (Johan) het bedrijf volledig overgenomen. Hij heeft toen quotum bijgekocht. In 1996 waren er plannen voor het bouwen van een ligboxenstal, de bedoeling hiervan was om langzaam door te groeien en makkelijker te kunnen werken. Hij heeft de stal met hulp van zijn familie helemaal zelf gezet: zelf tekeningen maken, putten metselen, beton storten, spanten zetten en de stalinrichting plaatsen. Hij heeft alles zelf gedaan om zoveel mogelijk geld te besparen. In 1997 zijn de melkkoeien biologisch geworden en een jaar later de vleesvarkens ook. In 2004 heeft Johan besloten te stoppen met vleesvarkens wegens gebrek aan afzet. In 2005 was de prijs van het melkquotum zo hoog, dat het bedrijf nooit kon uitbreiden, terwijl dat wel nodig was. Het quotum was toen 180.000 liter. Hij heeft het quotum toen verkocht voor 2 euro per liter en van dat geld heeft hij een geitenstal gebouwd en de eerste melkgeiten aangekocht. Ook bij het bouwen van deze stal heeft mijn vader zoveel mogelijk zelf gedaan vanwege geldgebrek. In 2009 is er een stuk bij de ligboxenstal aangebouwd om een extra pot te creëren voor jongvee. Ook zijn toen de putten van boven dichtgestort om plek te creëren voor de opslag van stro en graan.

Sinds 2019 werk ik, Elies, samen met mijn vriend Daam, ook voltijd op het bedrijf. Wij nemen, net als mijn vader en mijn opa, het bedrijf weer over en zetten hiermee het familiebedrijf voort. Vanaf 2020 hebben we ervoor gekozen om naast melkgeiten, ook koeien en varkens te houden voor het vlees. Verder verbouwen we groenten en houden we kippen voor de eieren. We proberen al onze producten rechtstreeks aan de consument verkopen door middel van een klein zelf-service winkeltje in onze straat.